Публічна оферта та публічний договір про виготовлення та поставку меблів за індивідуальним замовленням

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація замовлення меблів у інтернет-магазині invent.com.ua або у  шоу-румі у інтернет-магазину invent.com.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, котрі бажають замовити виготовлення та поставку меблів на сайті invent.com.ua

Фізична особа – підприємець Тищенко Віталій Валентинович, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, серія № 2 3310 0000 0000 6152 від 28.02.2019 (далі Замовник) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про наступне:

⦁ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

⦁ У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується організувати виготовлення та передати у власність Замовника, а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти Меблі за індивідуальним замовленням ( далі – Меблі або Замовлення), кількість, ціна та характеристики яких визначені у Специфікації та / або Рахунку (далі - Специфікація). Працівники інтернет-магазину меблів invent.com.ua погоджують та надсилають замовнику на електронну адресу Специфікацію та/або Рахунок на оплату. 

⦁ Меблі виготовляються за індивідуальними характеристиками, наданими Замовником на основі базових моделей Постачальника або за Ескізами, погодженими з Замовником. 

⦁ Передача Меблів у власність Замовника (далі Поставка) відбувається згідно Специфікаці та / або Рахунку у наступному порядку: 

⦁ на складі Постачальника у м. Київ або на виробничих площадках в Україні (далі Самовивіз), або 

⦁ шляхом відправки Меблів стороннім перевізником (далі Відправка Перевізником), або

⦁ Замовник замовляє у Постачальника послугу Доставки або комплексні послуги з Доставки, Заносу, Збирання та Монтажу Меблів. 

 

 

⦁ ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

⦁ Загальна ціна Договору зазначена у Специфікації та / або Рахунку та складається з вартості кожного окремого предмету Меблів, а також меблевої фурнітури та Послуг згідно Специфікації. 

⦁ Оплата за Договором ділиться на сплату Замовником Авансу (далі Аванс) та сплату ним остаточної вартості (далі Остаточний Розрахунок), суми яких зазначені у Специфікації та / або Рахунку.

2.3 Замовник сплачує Постачальнику Аванс згідно Специфікації та / або Рахунку:

2.3.1 у готівковій формі в момент підписання Договору, або 

2.3.2 у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Постачальника не пізніше трьох банківських днів після підписання Договору та / або отримання Рахунку.

2.4. Аванс, фактично сплачений Замовником, розподіляться пропорційно до вартості кожного Окремого предмету Меблів та Послуг.

 

2.5 Замовник здійснює Остаточний Розрахунок у розмірі 100% від ціни Договору:

2.5.1 у готівковій формі  - не пізніше, ніж в момент Поставки Меблів, або , якщо такі послуги зазначені у Специфікації та / або Рахунку: в момент Доставки, Заносу, Збирання, в момент завершення Монтажу, або 

2.5.2 шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника (або за письмовою вказівкою Постачальника на будь-який інший рахунок, у тому числі рахунок третіх осіб) – не пізніше ніж за два дні до запланованого дня Поставки. 

2.5.3. Відправка Перевізником планується лише після здійснення Замовником Остаточного розрахунку. При Відправці Перевізником право власності  на Меблі та ризик їх зникнення, гибелі або пошкодження переходить до Замовника в момент передачі Меблів Перевізнику. У такому випадку факт приймання-передачі Меблів засвідчується підписом представників Перевізника у будь-якому документі, виданому Постачальнику Перевізником згідно його внутрішніх правил. 

2.6 У разі поетапної Поставки Меблів Замовник здійснює Остаточний Розрахунок у порядку, визначеним П.2.5 цього Договору лише за  фактично поставлені Меблі. 

 

2.7 Якщо Монтаж складних вбудованих Меблів (в тому числі вбудованих кухонних меблів, шаф, гардеробних кімнат, систем зберігання) не можливо завершити у день Доставки, Замовник здійснює Остаточний Розрахунок згідно П. 2.5 або у два етапи: 

2.7.1 В момент Доставки сплачує у готівковій формі не менше 80% від Загальної вартості фактично доставлених Меблів 

2.7.2 Остаточний розрахунок у розмірі 100% від Ціни Договору Замовник здійснює в момент завершення Постачальником Монтажу Меблів.

2.8 У разі відсутності або дефектності окремих елементів одного комплекту Меблів, вартість якого не розбита на окремі Предмети Меблів, Замовник має право здійснити остаточний розрахунок у два етапи згідно П 2.7.1-2.7.2. 

2.9.1  У разі нездійснення Замовником Остаточного розрахунку за фактично поставлені Меблі належної якості та комплектності в момент Доставки / в момент завершення Монтажу згідно П.2.5 Постачальник відвозить Меблі на склад платного тимчасового зберігання. 

2.9.2 Повторна Доставка та Монтаж здійснюються лише після проведення Замовником Остаточного Розрахунку за Меблі та оплати ним тимчасового зберігання, повторної Доставки Меблів. 

2.10 Постачальник має право в односторонньому порядку перерахувати суму Остаточного розрахунку пропорційно збільшенню вартості долара до гривни за офіційним курсом НБУ, а Замовник зобов'язуються доплатити, у разі збільшення вартості долара по відношенню до гривни більш ніж на 5% в порівнянні з ціною гривни, що діяла на момент укладення Договору лише у наступних випадках:

2.10.1 Якщо Сума Авансу не перевищує 50% (п’ятдесят відсотків) від загальної суми Договору або

2.10.2 Якщо Сума Авансу перевищує 50% (п’ятдесят відсотків), проте Замовник не може прийняти Меблі більше ніж 10 календарних днів з моменту повідомлення про їх готовність. 

 

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1 Кінцевий термін Поставки та адреса Поставки Меблів зазначені у Специфікації та / або Рахунку. 

3.2 Дострокова поставка Меблів  допускається, якщо у та / або Рахунку не зазначене протилежне. 

3.3 Постачальник не має права робити Поставку без попередження. 

3.4 Постачальник повідомляє Замовника не пізніше ніж за два дні про точний день та, за можливості, орієнтовний час Доставки та Монтажу. 

3.5 Якщо день та/або орієнтовні години Поставки Замовнику не прийнятні, Постачальник має право перенести Поставку з урахуванням свого графіку доставок. У такому випадку кінцевий термін Поставки, зазначений у Специфікації, відтерміновується без застосування до Постачальника штрафних санкцій. 

3.6 Побажання Замовника щодо орієнтовного часу Поставки є обов’язковими для Постачальника, лише якщо воно зазначені у Специфікації

3.7 Постачальник має право в односторонньому порядку остаточно відмовити Замовнику у послугах з Доставки та Монтажу Меблів , якщо Замовник відмовляється від запропонованого йому дня та/обо часу Доставки згідно з П.3.4 більше, ніж три рази поспіль. 

3.8 Якщо Замовнику відмовлено у Доставці згідно П.3.7, Замовник зобов’язується зробити Самовивіз з виробничих площадок постачальника в Україні протягом 10 робочих днів.  Починаючи з 11-го Замовник оплачує зберігання Меблів за тарифами Постачальника. 

3.9 Постачальник має право в односторонньому порядку частково або повністю відмовити Замовнику у вказаних в Специфікації та / або Рахунку послугах з Доставки, Заносу, Збирання та Монтажу Меблів, або перенести їх на зручний для себе день та час, якщо:

3.9.1 У Специфікації та / або Рахунку вказані некоректні контактні дані Замовника або некоректна інформація про адресу, номер будинку, квартири, парадного, поверх та наявність або розміри вантажного ліфта.

3.9.2 Вантажний ліфт не працює або час очікування в черзі для користування вантажним ліфтом складає більше 60 хвилин.

3.9.3 Меблі неможливо занести до приміщення Замовника через замалі коридори та дверні пройми та інші особливості приміщення, не зазначені у Специфікації та / або Рахунку.

3.9.4 Треба заносити Меблі через вікна, або через металеві пожежні сходи або підіймати Меблі на мотузках по стінах будинку.

3.9.5 Автомобільний під’їзд до парадного заблоковано, або треба підносити Меблі до парадного більше ніж за 50 метрів, або якщо через запарковані автомобілі є ризик пошкодити Меблі або автомобілі.  

3.9.6 У зазначений день та час Доставки відсутній телефонний зв'язок з Замовником або його представниками більше ніж 30 хвилин.  

3.9.7 Наступні обставини суттєво ускладнюють Монтаж: 

- приміщення не підготовлене до Монтажу Меблів, 

- ремонтні роботи незакінчені,

- відсутнє освітлення та /або електричний струм,

3.9.8 Сторонні монтажні бригади проводять роботи у приміщенні.

3.9.9 Приміщення не прибране від будівельного сміття

3.9.10 Приміщення не прибране від будівельного пилу (стосується лише Меблів, до складу яких входить тканина або шкіра). 

3.9.11 Не демонтовані та винесені старі меблі, недостатньо місця для збирання 

3.9.12 Нахил підлоги більше 2градусів.

3.9.13 Неможливо здійснити Монтаж Меблів, в тому числі вбудованих або навісних Меблів, тому що:

- Фактичні розміри приміщення відрізняються від наданих Замовником;

- У специфікації не зазначені особливості комунікації, стін, планування;

- Стіни не пристосовані для кріплення меблів;

- Релевантні кути стін, полу та стелі не дорівнюють 90 градусів.

3.9.14 Від Постачальника вимагається дотримання графіку проведення шумних робіт в приміщенні, якщо такий графік не зазначений в Специфікації.

3.9.15 Доставку Меблів робили не спеціалісти Постачальника

3.9.16 Постачальник очікував Замовника за адресою Доставки більше  30 хвилин.

3.9.17 Замовник відмовляється прийняти заздалегідь погоджену з ним Доставку.

3.10.1 Якщо через обставини, зазначені в П.3.9 Замовнику частково або повністю відмовлено у послугах з Заносу, Збирання та Монтажу Меблів Замовник рповодить остаточний розрахунок за Меблі та фактично надані Послуги, у тому числі за демонтаж, виніс, вивезення, та починаючи з 11-го дня за зберігання Меблів.

3.10.2 Якщо через обставини, зазначені в П.3.9 Постачальник змушений перенести день та/або час Доставки та/або Монтажу, повторна Доставка та Монтаж здійснюється лише після їх попередньої оплати. Повторний виїзд майстрів Постачальника тарифікується окремо

 

3.11 Під час підписання Договору Замовник зазначає у Специфікації календарний період, протягом якого він не зможе прийняти меблі (наприклад, заплановані Відпустка або Ремонт).

3.12 Якщо Замовнику стає відомо, що він не може прийняти Меблі та / або Послуги в термін, зазначений у Специфікації та / або Рахунку,  або за два календарні тижні до нього, Замовник повинен:

3.12.1 Одразу повідомити Постачальнику нову дату, починаючи з якої він зможе прийняти Меблі. 

3.12.2 На вимогу постачальника Здійснити Остаточний розрахунок за Меблі не пізніше зазначеної у Специфікації кінцевої дати Поставки незалежно від об’єму фактично поставлених Меблів. .

3.12.3 На вимогу постачальника оплатити зберігання Меблів, починаючи з 11-го від кінцевої дати Поставки, зазначеної у Специфікації та / або Рахунку.

 

3.13 Постачальник не має право відмовити Замовнику у Заносі, Збиранні та Монтажу Меблів згідно з П. 3.9.3, П.3.9.4 та П. 3.9.13, якщо Постачальник самостійно знімав розміри з Приміщень Замовника, окрім випадків, коли у приміщенні Замовника або інших релевантних приміщеннях здійснювався ремонт або перепланування після Замірів Постачальника. 

3.14 Замовник зобов’язаний здійснити Постачальнику доплату за тарифами Постачальника, якщо:

- габарити ліфта на повністю або частково не дозволили здійснити підйом Меблів на поверх на ліфті;

- Постачальник повністю або частково розбирав Меблі за адресою Замовника для Заносу;

- Постачальник використав у процесі монтажу додаткові матеріали тощо;

- Постачальник виконав додаткові роботи та / або потратив більше ніж зазвичай часу на Доставку, Занос, Збирання, Монтаж Меблів через ситуації, зазначені в П. 3.9.1 – 3.9.17 цього Договору або інші непередбачені ситуації;

- через проблеми з Заносом Постачальник змушений переробляти вже готові Меблі.

3.15 У випадку ситуацій, описаних в П. 3.14, Постачальник не зобов’язаний повідомляти про них наперед та має право виставити Рахунок одразу постфактум. Замовник зобов’язується  оплатити його одразу після виконання робіт.

3.16 У зібраному  вигляді поставляються:

- дерев’яні шафи/серванти/буфети/стелажі, 

- дивани, крісла, 

- підйомні механізми та приголів’я ліжок, 

- двері до шафи-купе, 

- кухонні стільниці, 

- письмові столі та комоді з дерева

Замовник повинен самостійно проаналізувати можливість заносу цих Меблів особливо ретельно. У разі наявності сумнівів щодо можливості заносу Замовник повинен зв’язатися з Постачальником не пізніше 3 робочих днів після підписання цього Договору. 

 

 

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ  СТОРІН

 

4.1. Замовник зобов'язується:

4.1.1 Після підписання Договору ще раз перевірити, чи задовольняють його зазначені у Специфікації розміри, колір, матеріали та інші характеристики, а також ескізи.

4.1.2 Підготувати приміщення до поставки Меблів, прийняти міри для запобігання ситуаціям, описаними у п. 3.9.1 – 3.9.17, а також:

 - прибрати коштовні речі зі шляху Заносу та місця Монтажу

 - у разі необхідності застелити підлогу, завісити стіни, 

- особисто проконтролювати перебіг Заносу, Збирання, Монтажу.

4.1.3 Здійснити остаточний розрахунок за Меблі за умовами Договору.

4.1.4 Прийняти Меблі, та в момент прийняття перевірити їх комплектність, цілістніть і підписати Акт приймання-передачі (далі Акт ПП). У разі наявності зауважень або претензій зазначити їх у Акті ПП. 

4.1.4.1 У разі необґрунтованої відмови від підписання Акту ПП та не пред'явлення письмової претензії протягом 5 робочих днів після Поставки меблів, Акт ПП приймається Постачальником без підпису Замовника, як документ підтверджує виконання робіт за цим Договором. 

4.1.4.2 Замовник погоджується, що при відмові від підписання Акту ПП у випадку, описаному в П.4.1.4.1 цього Договору, Замовник приймає виконані роботи в цілому і без винятків, та не має

будь-яких зауважень і претензій до Постачальника. Підписуючи цей Договір, Замовник погоджується, що всі ризики, які можуть виникнути у Замовника в зв'язку з не підписанням Акту ПП, Замовник приймає на себе, а Постачальник несе відповідальності перед Замовником за такими ризиками.

4.1.5 Використовувати меблі за призначенням та дотримуватись правил експлуатації Меблів.

 

 

4.2 Замовник має право:

4.2.1 Не пізніше наступного робочого дня після підписання Договору та /або Специфікації до нього у письмовій формі розірвати Договір без пояснення причин та без дня компенсації Постачальнику понесених витрат. У такому разі Постачальник негайно та повністю повертає Замовнику сплачений ним Аванс. 

4.2.2 Отримати Меблі належної якості, у кількості та з характеристиками відповідно до умов Договору і Специфікації.

4.2.3 У будь-який час у письмовій формі розірвати Договір після компенсації Постачальнику понесених витрат. 

4.2.4 У випадку виявлення недоліків відобразити їх в Акті приймання-передачі та вимагати від Постачальника усунення недоліків

4.2.5 У випадку недотримання Постачальником термінів Поставки Меблів з вини останнього нарахувати на суму Авансу та письмово вимагати від нього неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ починаючи з сьомого календарного дня після закінчення кінцевих термінів, зазначених у Специфікації. 

4.2.5 У випадку порушення Постачальником термінів Поставки більше ніж на 45 календарних днів з вини Постачальника замовник має право:

А. у письмовій формі в односторонньому порядку розірвати Договір та

Б. вимагати від Постачальника повернення у повному обсязі сплаченого Авансу, та 

В. отримати від постачальника неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ нараховану на суму Авансу.

 

4.3 Постачальник зобов'язується:

4.3.1 Здійснити поставку Меблів в кількості, якості, терміни згідно Договору, Специфікації та за наявності згідно Ескізів.

4.3.2 В розумний термін виправити недоліки, перелік яких міститься в акті приймання-передачі. 

4.3.3 Забезпечити гарантійне обслуговування Меблів згідно гарантійних умов. 

 

4.3 Постачальник має право:

4.3.1 Самостійно визначити не зазначені у Специфікації розміри, матеріалі, характеристики та інші технічні рішення. 

4.3.2 Самостійно коригувати розміри та конструкції Меблів, виходячи з особливостей технологічного процесу, монтажу, матеріалів, фурнітури. 

4.3.3 Відмовитись від усунення недоліків, котрі виникли в результаті  ситуацій, зазначених у П. 3.9.1 – 3.9.17 Договору або в результаті порушення Замовником правил експлуатації Меблів зазначених у Параграфі 5.

4.3.3 Відмовити Замовнику частково або повністю у наданні послуг з Доставки, Заносу, Збирання, Монтажу згідно п. 3.9.1. – 3.9.14

4.3.4 Після письмового попередження Замовника на власний розсуд установити ціну та реалізувати Меблі третім особам і не повертати сплачений Замовником Аванс, якщо Замовник:

-  відмовляється від Поставки Меблів та не здійснює Остаточний Розрахунок за Меблів більше 45 календарних днів з моменту повідомлення про їх готовність;

-  відмовляється від Поставки повністю оплачених Меблів більше ніж 90 календарних днів з моменту повідомлення про їх готовність.

 

5. ЯКІСТЬ МЕБЛІВ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ  ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1. Сторони дійшли згоди, що Меблі вважаються якісними, якщо вони відповідають наступним критеріям: 

5.1.1 Меблі відповідають індивідуальним побажанням Замовника, зазначеним у Специфікації та Ескізах, 

5.1.2 а також, якщо це не суперечить П.5.1.1., Меблі мають бути:

- зручними у користуванні, 

- не бути гіршими, ніж цього вимагають діючі ДСТУ (ГОСТ). Посилання на актуальні ДСТУ Постачальник надає Замовнику на вимогу. 

- не бути гіршими, ніж виставкові взірці аналогічного модельного ряду, що виготовлені з аналогічних матеріалів / аналогічної конструкції та аналогічного цінового діапазону, що представлені у точках продажу Постачальника. 

5.2 Сторони дійшли згоди, що:

5.2.1 Згідно ДСТУ зовнішній вигляд Меблів оцінюється візуально при нормальному освітленні з відстані не менше 100см під кутом 90 градусів до поверхні виробу. Якщо при такому огляді на поверхні Меблів не виявляються дефекти, такі Меблі визнаються придатними до експлуатації.

5.2.2 Постачальник не може знати, а також не зобов’язаний попереджати Замовника про всі особливості, котрі виникають у зв’язку із внесенням індивідуальних змін у конструкцію, у розміри, у пропорції, у інші характеристики Меблів за бажанням Замовника згідно ескізу або специфікації. 

5.2.3 М’які меблі для сидіння та лежання можуть відрізнятися від ескізу або від інших Меблів даного модельного ряду через індивідуальні особливості м’якої оббивки (наприклад еластичність, зморшки, дутість).

5.3. Постачальник надає Замовнику гарантію на Товар. Гарантійний термін складає 12 календарних місяців з дня поставки Меблів, якщо інше не зазначене в Специфікації або в описі Меблів на сайті. 

5.3.1 Гарантія включає в себе безкоштовне виконання ремонтних робіт і заміну дефектних деталей. Гарантійний ремонт здійснюється як у Замовника, так і у Виробника, залежно від складності і технології ремонтних робіт.

5.3.2 Претензії за якістю Меблів приймаються в межах  гарантійного терміну Постачальником або Виробником з пред'явленням документів, що підтверджують купівлю і оплату Меблів; для матраців - з пред'явленням чека та цього Договору. 

5.3.3 В 14-денний термін з дня отримання від Замовника письмової заявки про гарантійний випадок Постачальник зобов’язаний

5.3.3.1 погодити з Замовником план та перелік ремонтних робіт 

5.3.3.2 або для визначення причин втрати якості Меблів організувати проведення експертизи Меблів. Експертиза проводиться за рахунок Постачальника

Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли внаслідок порушення Замовником встановлених правил використання, зберігання або транспортування або дій третіх осіб, вимоги Замовника не підлягають задоволенню, а Замовник зобов'язується відшкодувати Постачальнику витрати на проведення експертизи. 

5.3.5 Спосіб та місце передачі / забирання Меблів на гарантійний ремонт – дорівнює способу та місцю Поставки Меблів, зазначеному у Специфікації:

5.4. Гарантія не розповсюджується на:

- окремі деталі Меблів, якщо такі деталі були затверджені Замовником всупереч рекомендацій Постачальника та за наявності у Постачальника письмового підтвердження таких рекомендацій;

- механізми трансформації, підйомні механізми ліжок та диванів;

- войлокові / силіконові наклейки;

- деформацію / зморшки тканини / шкіри / шкірозамінника;

- інші деталі / вузли, якщо це зазначено в гарантійному талоні виробника Меблі;

- на поломки, корі виниклі в результаті порушень правил експлуатації Меблів, описаних у П.5 цього Договору. 

- на механічні, хімічні і термічні ушкодження, на дефекти, що виникають в результаті неправильної експлуатації; на дефекти, що виникають не з вини Постачальника / Виробника; 

- на дефекти, про які Замовник був попереджений до моменту передання меблів; 

- на заміну деталей у зв'язку з їх природним зносом; 

- за наявності слідів стороннього втручання; 

- на випадки використання виробу не за призначенням; 

- за умови, якщо меблі експлуатувалися домашніми тваринами. 

5.5 Замовник зобов’язується дотримуватись загальних правил експлуатації Меблів та рекомендацій:

5.5.1 Меблі використовуються лише за функціональним призначенням. 

5.5.2 М'які меблі для сидіння і лежання, а також корпусні Меблі  з ДСП і МДФ експлуатуються в сухих і опалюваних житлових приміщеннях з вологістю 30-70% і температурі  10-25°С, Меблі з деревини - з вологістю повітря 45-60% і температурі 19-25°С.

5.5.3 Меблі мають бути захищені від попадання прямих сонячних променів, від прямого контакту з гарячими предметами.

5.5.4 М'які меблі, Меблі з ДСП і МДФ повинні розташовуватися  на відстані: не менше 30см від джерел тепла,  штучного світла,  сирих і холодних стін; для дерев'яних поверхонь ці відстані мають бути збільшені удвічі. 

5.5.5 Забороняється установка в ніші Меблів джерел відкритого вогню (свічки, бенгальські вогні і тому подібне).

5.5.6 Забороняється переміщення меблів в навантаженому стані.

5.5.7 Не дозволяється контакт будь-яких агресивних рідин (розчинників, бензину, кислот, ацетону і інших) з Меблями. Воду, що випадково потрапила на поверхню, або хімічну речовину слід негайно видалити сухою і м'якою тканиною.

5.5.8 Забороняється зберігати вологі речі в дерев'яних меблях.

5.5.9 Вагу людини здатні витримати тільки розраховані на це меблі для сидіння і лежання.

5.5.10 Максимальне разове навантаження складає: для дверей -10кг; для ящиків, а також підставки для клавіатури - 7кг; для роликових і телескопічних направляючих - 10кг; для ніш диванів і ліжок - 20кг розподіленого навантаження. Для скляних поличок навантаження 5кг. Скло може розбитися від динамічної (удар, падіння) або статичної (зайве навантаження, геометричний перекіс) фізичної дії.

5.6 Замовник зобов’язується зважати на рекомендації Постачальника щодо використання Меблів: 

5.6.1 Встановлювати меблі на стабільній, рівній горизонтальній поверхні. Нестабільність підлоги може викликати перекіс меблів, зміну зазорів між фасадами, надмірну статичну напругу, яка провокує розтріскування дерев'яних деталей. 

5.6.2 Оберігати меблі від ударів, механічних ушкоджень, дії гострих предметів і не допускати тертя Меблів з іншими предметами (металевими, дерев'яними, пластиковими). 

5.6.3 Оберігати поверхню деталей меблів від попадання вологи щоб уникнути розбухання каркасів, фасадів і стільниці, відклеювання кромок на бічних поверхнях.

5.6.4 Розміщувати на полицях важчі речі ближче до країв (до опор), легші ближче до центру.

5.6.5 Високі предмети меблів (серванти, комоди, шафи, стелажі так далі) більше навантажувати в нижніх секціях для забезпечення кращої стійкості або кріпити їх до стіни. 

5.6.6 Меблі висотою більше 120см і глибиною менш 45см кріпити до стіни.

5.6.7 Передбачити додатковий захист підлогового покриття, щоб уникнути слідів від опор, механізмів і інших деталей.

5.6.8 Дотримуватися правил безпеки при використанні механізмів трансформації. Підйомні механізми в диванах і особливо ліжках оснащені можуть травмувати частини тіла, що потрапили в них. 

5.6.9 Для чищення тканин і шкірозамінників використати м'яку губку і слабкий розчин мила з водою. При чищенні елементів з тканини корпус меблів не повинен піддаватися тривалій дії вологи. Не використовувати для сушки праску або інші нагріваючи пристрої. Після сушки при необхідності відновити природний нахил ворсу тканини, розчесавши його м'якою щіткою.

5.6.10 Розміщувати м'які ліжка рекомендується так, щоб спинка узголів'я розташовувалася впритул із стіною або іншій плоскій вертикальній опорі. 

5.6.11 Дотримуватись правил експлуатації супутніх виробів, придбаних разом меблями (зокрема, матраців), які описуються їх виробником в окремій інструкції.

5.6.12 Щоб уникнути появи сторонніх запахів регулярно провітрювати приміщення, в якому знаходяться нові меблі, не менше чим по 2 годин на добу впродовж перших 3-х місяців. Надалі – періодичне провітрювання.

5.6.12 Тримати закритими дверці і ящики щоб уникнути перекосів.

5.6.13 Не допускати застосування твердих скребків, жорстких губок, агресивних, абразивних матеріалів і миючих засобів на кислотній і лужній основі.

5.6.14 Своєчасно проводити регулювання петель, підтягування сполучних вузлів і змазування направляючих. 

5.7. Особливі властивості  і характеристики Меблів з елементами із натурального дерева, правила їх експлуатації: 

5.7.1 Дерево - це природний матеріал. Колір і текстура дерева роблять кожен предмет унікальним. Для лакованих або тонованих Меблів характерні неоднорідності в текстурі і кольорі.

5.7.2 Під впливом часу і світла можлива зміна кольору Меблів, його потемніння або вигорання, незначне пожовтіння світлих кольорів, а також нерівномірна зміна насиченості кольору при нерівномірному попаданні світла. При Поставці Меблів в різні проміжки часу, або  заміні елементів Меблів по гарантії може виникнути відмінність у кольорі елементів Меблів. Ця відмінність є абсолютно природною і стає менш помітною з часом. 

5.7.3 Меблі з дерева, їх деталі змінюють свої лінійні розміри зі зміною вологості і температури приміщення. Слід уникати різких перепадів температури і вологості, навіть в допустимих межах, таку перепади можуть спровокувати розтріскування або короблення. 

5.7.4. Також для дерев'яних Меблів допускається:

- незначна кількість сучків і шпаклювання

- сезонна зміна зазорів між фасадами і щілин між деталями в межах 1-3мм, незначне сезонне коливання габаритних розмірів елементів Меблів в межах 1-5мм

- поява по лаку мікротріщин в місцях склеювання елементів рамкового фасаду під кутом один до одного (особливо помітними на білій емалі);

- поява непрокрасів  натурального кольору по периметру вставки рамкового фасаду;

5.7.6  Забороняється зберігання Меблів з дерева в  розібраному виді, особливо за наявності деталей шириною більше 30см. Після доставки Меблів їх слід негайно зібрати і встановити. 

5.7.7 Для догляду за Меблями з дерева використовують спеціальні м'які серветки з мікрофібри  і спеціальні поліролі на восковій основі. 

5.7.8 На Меблях з дерева, оброблених натуральними оліями, олія-воском можуть залишатися плями від жиру, води, напоїв.

5.7.9 Для Меблів з дерева постачальник може гарантувати коректну роботу лише направляючих та петель без доводчиків та з додатковими магнітами. 

5.7.10 Для висувних шухляд з фанерним дном допускається будь-яка кількість сучків та шпаклювання на зворотній стороні фанерного дна. 

5.7.11 Для внутрішніх деталей Меблів з дерева допускаються несквозні тріщини довжиною не більше ніж 30% від довжини деталі. 

5.8 Правила і рекомендації по експлуатації меблів для сидіння і лежання

5.8.1 Складки і заломи тканини та шкіри є природними і не заважають комфортному відпочинку. Вони виникають після навантажень і зникають після розгладження рукою. 

5.8.2 Залишкова деформація м'яких елементів в межах 10% не є дефектом (ДСТУ 19917 п. 22.15).

5.8.3. Для видалення пилу з М'яких меблів оббивку необхідно регулярно пилососити їх, використовуючи спеціальні меблеві насадки.

5.8.4 Забороняється вставати і стрибати на Меблях, сидіти на спинці і підлокітниках. Стандартне допустиме навантаження на одно спальне місце - 80кг, якщо інше не зазначено в Специфікації або характеристиках даної моделі на сайті Постачальника. Навантаження повинні рівномірно розподілятися на місце для сидіння або спальне місце. Перевищення допустимих навантажень може привести до деформації каркаса і наповнювачів.

5.8.5 Прямокутні ліжка з нішою для білизни комплектуються підйомним механізмом на двох газових амортизаторах з силою від 900 до 1200 Ньютонів кожний. Підйомний механізм функціонує коректно лише з матрацом вагою від 20 до 30кг (з легшим матрацом підйомний механізм не закривається, з важчим не відкривається коректно). 

5.8.6 Круглі ліжка з нішою для білизни комплектуються підйомним механізмом на пружинах та працюють коректно лише з матрацом вагою до 20кг. При відкритті ніші матрац круглого ліжка требі притримувати руками. 

5.8.7 Підйомний механізм є джерелом підвищеної небезпеки для дітей та дорослих. Відкривати підйомний механізм можуть лише дорослі зі зростом більше ніж 165см.

5.8.8 Фактичний розмір ніші для матраца більше номінального розміру на 1-1,5см.

5.8.9 Згідно ДСТУ для м'яких меблів, а також матраців, допускається відхилення від заданих розмірів не більше ніж на 3см. Тому між ліжко та матрацом може бути щілина або матрац може заходити у ліжко туго. 

5.9 Особливості експлуатації Меблів по індивідуальному замовленню

5.9.1 Постачальник не зобов’язаний знати про усі особливості, які виникнуть в процесі експлуатації меблів, якщо ці особливості виникли внаслідок внесення Замовником змін в конструктивну частину серійних меблів. 

5.9.2 При виготовленні меблів Виробник орієнтується на креслення з вказаними розмірами. Постачальник не гарантує відповідність виготовлених Меблів 3-D візуалізації клієнта, якщо на візуалізації не витримані пропорції і розміри, а також не враховані візуальні особливості вибраних клієнтом матеріалів. 

5.9.3 Меблі по індивідуальному замовленню, як правило, не підлягають самостійному Монтажу та не комплектуються Інструкцією з Монтажу. Проте Постачальник надає вичерпну усну консультацію 

6. Інші умови. 

6.1 Сторони дійшли згоди про наступне:

6.1.1 Постачальник може робити записи телефонних розмов із Замовником на електронні носії та використовувати їх для кращого виконання своїх зобов’язань по цьому Договору.

6.1.2 Електронне листування, переписка у вайбері та СМС також являються офіційними каналами зв’язку, якщо вони зазначені у Договорі. 

6.1.3 Замовник повинен зазначити в Специфікації, якщо Меблі будуть використовуватися і в комерційних цілях. 

6.1.4 Замовник  дає згоду Постачальнику та його підрядникам на збір, обробку і зберігання своїх персональних даних згідно із Законом України про захист персональних.

6.1.5 У разі поставки «Сомовивозом» з торгівельних площадок Постачальника Замовник самостійно виносить меблі та грузить на транспортний засіб. 

6.1.6 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). До обставин непереборної сили відносяться надзвичайні обставини та події (стихійні лиха, військові дії, інші надзвичайні події), які впливають на виконання зобов'язань і не можуть бути передбачені сторонами в період укладення цього Договору, або в разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.

6.1.7 Сторони погоджуються, що оскільки виготовлення меблів здійснюється за індивідуальним замовленням за розмірами, визначеними Замовником у Специфікації, дії Постачальника за цим Договором є роботами, і взаємини між Сторонами щодо дотримання прав споживачів регулюються статтею 10 Закону України "Про захист прав споживачів "№1023-ХІІ від 12.05.1991 р, зі змінами і доповненнями.